Rättigheter

Mina pjäser är förlagda på Draken Teaterförlag

Rättigheter och kontakt:
Draken Teaterförlag
Hagagatan 46
113 48 Stockholm
tel 08 223155
www.drakenteaterforlag.se
info@drakenteaterforlag.se
Några av dem finns även på Drama Direkt:
www.dramadirekt.se