Meritförteckning

Utbildning
Magisterexamen i dramatiskt skrivande. Malmö Teaterhögskola. 2012.
Dramatikerutbildningen – ”Att skriva för skådespelare”,
Malmö Teaterhögskola. 2004-2007
Filosofie kandidatexamen i Teatervetenskap, Stockholms universitet. 2000
Omfattande: Teatervetenskap (Stockholms universitet) 60 p.,
Litteraturvetenskap med genusinriktning och skapande svenska,
(Södertörns högskola), 40 p., Idéhistoria (Stockholms universitet) 20 p.
Biskops- Arnös dramatikerkurs. 2000 – 2001
Bl.a. eget skrivande under handledning av Dennis Magnusson.
Jakobsbergs folkhögskola, skrivarkurs. 1997-1998
Cour de la langue francaise, Sorbonne, Paris. 1999

Uppdrag som manushandledare och övrigt
Moderator WPIC, Women Playwrights International Conference, Riksteatern 2012.
Manushandledare för 2012 års vinnare av Riksteaterns manustävling Ny Text. 2012.
Uppdrag för Riksteatern, manustävlingen Ny Text, 2011
Manushandledare Manuel Concha, långfilm. 2010/11
Manushandledare Spyken gymnasium, estetiska programmet. 2010
Uppdrag för Centrum för dramatik. Studiedag för lärare i att skriva för film. 2010

Övrig arbetslivserfarenhet
Museiassistent, Marionettmuseet/Marionetteatern. 1999-2003
Scenografiassistent, Marionetteatern. 2002
Dokumentatör, Teaterhögskolan Stockholm. 2001
Guide och receptionist Drottningholms Slottsteater. 2000&2001

Förtroendeuppdrag och övrigt
Organisatör och programplanerare för ”We Accuse Europe/Malmö”, för Teater Foratt, 2012.
Del av det konstnärliga rådet Teater Foratt, Malmö. 2008 – 2011
Uppdraget innefattade uppgifter som dramaturg, repertoarval, ansökningar mm.
Del av det konstnärliga rådet för Teaterhuset Bastionen, Malmö. 2009-2011
Uppdraget innefattar planering av teaterns konstnärliga verksamhet och arrangemang
av t.ex. readings.
Medlem i dramatikerförbundet. 2006-
Förlagd på Draken Teaterförlag. 2006-
Artiklar:
Har skrivit ett antal artiklar för bl.a. teatervetenskapliga tidskriften Visslingar och Rop
och dockteaterföreningen UNIMA Sveriges tidskrift

Språk
Franska, talar och skriver.
Engelska, talar och skriver.
Arabiska, studerar

Stipendium
Sparbankstiftelsen Skånes stipendium, 2012
Malmö Kulturstipendium. 2009
Konstnärsstöd, Sveriges författarfond. 2008/2009/2011
Anders Sandrews stipendium Dramaturgi. 2005