EXEMPEL: UR SCEN 7:4 (version 2020)

VILMA

Olen väsynyt hänen valheisiinsa!

(Jag är trött på hans lögner!)

KAARLE

Mitä minä sinulle kirjoittaisin? Luuletko että voisin kertoa millaista siellä oli? Kuinka näimme nälkää, kuinka ihmiset kuolivat? Kuolivat nälkään, kylmyyteen, sairauksiin. Suruun! Luuletko että voisin kirjoittaa siitä!

(Vad skulle jag skriva till dig? Tror du jag kunde berätta hur det var där? Hur vi svalt, hur folk dog? Dog av hunger, köld, sjukdom. Sorg! Tror du jag kunde skriva det!)

SKUGGKÖREN/med en röst/EXPRESSIVO/

Vad skulle jag skrivit

Vad

Tror du

jag kunde berätta

vi svalt

folk dog

Dog

av hunger

köld

sjukdom

sorg

Dog

Tror du

jag kunde

skriva det

VILMA/Skuggkören överlappande från //./

Totuuden!//Olisit kirjoittanut totuuden! Että olit hankkinut itsellesi ryssähuoran! Pannut hänet paksuksi ja unohtanut meidät! Unohtanut minut ja Eevin!

(Sanningen! du skulle skrivit sanningen!

Att du skaffat en rysshora! Gjort henne med barn och glömt oss! glömt Eevi och mig!)

SKUGGKÖREN/med en röst/EXPRESSIVO ACCEL./

//Sanningen

du skulle skrivit sanningen

Att du

skaffat en rysshora

gjort henne med barn

glömt oss

glömt

Glömt Eevi och mig

SKUGGKÖREN/forts/

Glömt

mig

*

Vad skulle jag skrivit

Sanningen (Sanningen)

Folk dog (Dog)

Rysshora (Rysshora)

Hunger

Köld

Glömt (Glömt)

Sjukdom

Sorg

Glömt

Glömt mig

mig

mig

*

Vad skulle jag skrivit

Sanningen (Sanningen)

Folk dog (Dog)

Rysshora (Rysshora)

Hunger

Köld

Glömt (Glömt)

Sjukdom

Sorg

Glömt

Glömt mig

mig

mig

*