Höstens residens

Hösten 2023 har jag haft möjlighet att ägna mig åt konstnärligt undersökande under tre olika residens: i Normandie, Nordnorge och centrala Malmö!

Under allhelgonaveckan befann jag mig i Nordnorge tillsammans med skådespelaren Anitta Suikarri. Vi arbetade med vårt gemensamma projekt “Karelian ghosts. Labbet var arranget av Davvi scenkonstcenter: https://www.davvi.org/flerspraklighet-i-scenekunsten-karelian-ghosts

Foto: Kristin Eriksen Bjørn

Tack till Davvi scenkonstcenter, Kristin Eriksen Bjørn, Tale Naess och Anitta Suikkari!

Foto: Linda Williams

I september tillbringade jag tre veckor i Normandie tillsammans med Linda Williams i La maison de Simon: https://maisonsimon.art/vanja-hamidi-isacson/. Där arbetade jag vidare med min nya pjäs ”In Memoriam”.

Tack till Linda Williams och till Betsy och Alon Kasha!

Under hösten har tonsättaren Daniel Fjellström och jag haft ett återkommande residens på Inter Arts Center i Malmö. Vi har undersökt hur vi kan arbeta integrerat med text och musik i utvecklandet av ett verk.

Tack till Inter Arts Center och Daniel Fjellström!